0(0)

Lập trình PLC Micro800s bằng phần mềm CCW (Miễn phí)

Đề cương khóa học

15 Bài học

I – Giới Thiệu Khóa Học?

Trong chương I tôi sẽ giới thiệu tổng quan về khóa học "Lập trình PLC Micro800s bằng phần mềm CCW (Miễn phí) "
Bài 1 Giới thiệu khóa học Lập trình PLC Micro800s00:5:24

II – Giới thiệu về phần mềm trong khóa học?

Ở trong nội dung chương II. Các bạn sẽ được tìm hiểu hiểu

III – Tìm hiểu về PLC Micro800 & các Module mở rộng

IV – Download và Upload chương trình PLC

V – Kiểu dữ liệu, biến, Tag và cách khai báo trong phần mềm CCW

VI – Timer (Bộ định thì)

VII – Xử lý tín hiệu Analog

VIII – Các hàm toán học

Thông tin Giảng viên

4.69 (13 xếp hạng)

16 Khóa học

2290 học viên

Miễn phí