0(0)

Cơ sở Kỹ thuật Robot

Đề cương khóa học

15 Bài học

VIDEO KHÓA HỌC

Bài 1. Ôn tập các kiến thức liên quan00:17:06
Bài 2. Phương trình động lực học Lagrange -Euler00:14:32
Bài 3. Phương trình động lực học Lagrange -Euler00:20:12
Bài 4. Động học và động lực học Robot 2 khâu RR00:25:49
Bài 5. Động học và động lực học Robot Cartésien00:9:30
Bài 6. Mô hình hóa và mô phỏng mạch điện R, L, C mắc song song (Phần 300:6:38
Bài 7. Mô hình hóa và mô phỏng mạch điện R, L, C mắc nối tiếp00:5:10
Bài 8. Mô hình hóa và mô phỏng mạch điện R, L, C (Phần 2)00:11:05
Bài 12. Mô hình hóa và mô phỏng động cơ DC00:20:08
Bài 13. Mô hình hóa và mô phỏng mạch điện R, L, C00:14:39
Bài 14. Mô hình hóa hệ thống Lò xo- vật nặng (Systems 2 Seri Springs-Mass)00:10:07
Bài 15. Mô hình hóa hệ thống Lò xo, gảm chấn – vật nặng (Systems Springs Damper (Dashpot))00:14:32
Bài 16. Mô hình hóa và mô phỏng OP-AMP00:4:00
Bài 17. Hoạch định quỹ đạo hàm Parabol (LSPB)00:17:36
Bài 18. Mô hình hóa hệ thống Lò xo-giảm chấn – vật nặng (Systems 2 Seri Springs-Mass)00:7:00

Thông tin Giảng viên

4.69 (13 xếp hạng)

16 Khóa học

2342 học viên

Miễn phí