0(0)

Điện tử căn bản

Đề cương khóa học

7 Bài học

VIDEO BÀI GIẢNG

Bài 1. Tìm hiểu về tụ điện00:8:46
Bài 2. Tìm hiểu về tụ điện-phần 200:8:49
Bài 3. Tìm hiểu về điện trở00:5:18
Bài 4. Đọc giá trị điện trở dán SMD00:6:22
Bài 5. Đọc vòng màu điện trở00:8:08
Bài 6. Tại sao TỤ ĐIỆN cho phép dòng điện AC đi qua nhưng KHÔNG cho DC ?00:5:19
Bài 7. Dòng điện là gì?00:6:40

Thông tin Giảng viên

4.69 (13 xếp hạng)

16 Khóa học

2342 học viên

Miễn phí