5.00(2)

Mạch Điện 1

  • Chuyên mục Môn Cơ Sở Ngành
  • Thời lượng 8h 44m
  • Tổng học viên 760
  • Cập nhật lần cuối 15/12/2021

Đề cương khóa học

19 Bài học8h 44m

VIDEO KHÓA HỌC

Bài 1. Các khái niệm chung về mạch điện00:33:59
Bài 2. Giải Bài tập00:19:26
Bài 3. Định luật chia dòng – chia áp00:19:59
Bài 4. Bài tập áp dụng Định luật chia dòng – chia áp00:17:18
Bài 5. Các phương pháp biến đổi tương đương mạch (Phần 1)00:24:01
Bài 6. Các phương pháp biến đổi tương đương mạch (Phần 2)00:8:36
Bài 7. Mạch Xác lập điều hòa00:55:10
Bài 8. Ôn tập Phưong pháp điện thế nút00:42:03
Bài 9. Phương Pháp Điện Thế Nút – Bài toán Siêu Nút00:40:19
Bài 10. Phương pháp Dòng Điện Mắt Lưới- Siêu Mắc lưới00:18:14
Bài 11. Nguyên lý tỉ lệ00:16:17
Bài 12. Nguyên lý xếp chồng00:37:41
Bài 13. Phương pháp Thevenin – Norton00:55:11
Bài 14. Phân tích mạch có chứa Hỗ cảm00:48:25
Bài 15. Phân tích mạch trong miền thời gian (Phần 1)00:52:37
Bài 16. Phân tích mạch trong miền thời gian (Phần 2)00:36:58
Giải câu 1 mạch điện trong đề thi00:11:44
Giải câu 1 mạch điện trong đề thi00:11:44
Slide bài giảng Mạch điện 1

Thông tin Giảng viên

4.69 (13 xếp hạng)

16 Khóa học

2365 học viên

Phản hồi của học viên

5.0

Total 2 Ratings

5
2 xếp hạng
4
0 xếp hạng
3
0 xếp hạng
2
0 xếp hạng
1
0 xếp hạng

dễ hiểu

Cảm ơn anh nhiều ạ

Miễn phí