0(0)

Tin Học Đai Cương

Đề cương khóa học

4 Bài học

KIẾN THỨC CƠ BẢN

Thêm mũi tên đẹp trong MS Word00:5:36
Sửa lỗi không hiển thị công thức Toán trong Word 2010 (Fix Eror Equation Word 2010)00:00:48
Tạo giao diện HMI, SCADA bằng phần mềm Powerpoint (phần 1)00:10:12
Tạo giao diện HMI, SCADA bằng phần mềm Powerpoint (phần 2)00:5:35

Thông tin Giảng viên

4.69 (13 xếp hạng)

16 Khóa học

2342 học viên

Miễn phí