Lập trình PLC S7-1200

II. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học cung cập những kiến thức căn bản về PLC Siemens S7-1200 căn bản.

 • Gồm 73 bài giảng, tổng thời gian khóa học 10 giờ 53 phút
 • Slide bài giảng

KẾT QUẢ HỌC TẬP

 • Giúp nắm được căn bản cách lập trình với PLC S7-1200
 • Nâng cao kỹ năng lập trìn

III. NỘI DUNG KHÓA HỌC

A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN CỨNG

 • Bài 1. Giới thiệu về khóa học 
 • Bài 2. Đấu nối PLC và các thiết bị ngoại vi
 • Bài 3. Đấu nối nút nhấn với PLC
 • Bài 4. Đấu nối PLC với cảm biến dạng NPN
 • Bài 5. Hướng dẫn đấu nối PLC- S7-1200 với cảm biến NPN

B. LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TIA-PORTAL

 • Bài 6. Tạo mới dự án trên phần mềm TIA Portal-V14
 • Bài 7. Kết nối PLC với máy tính

C. ẬP TRÌNH PLC S7-1200 VỚI PHẦN MỀM TIA-PORTAL

 • Bài 8. Tiếp điểm thường đóng & thường hở
 • Bài 9. Ví dụ 1 về tiếp điểm thường đóng / thường hở
 • Bài 10. Ví dụ 2 về tiếp điểm thường đóng / thường hở
 • Bài 11. Ngõ ra Output (Cuộn coil) trong PLC
 • Bài 12. Tại Sao Lại Dùng Dạng “Thường Đóng” Khi Nút Nhấn Có Tác Dụng STOP
 • Bài 13. Lệnh NOT
 • Bài 14. Phép Toán AND/OR
 • Bài 15. Lệnh “SET” trong PLC
 • Bài 16. Lệnh “RESET” trong PLC
 • Bài 17. Lệnh “Phát Hiện Cạnh Lên” trong PLC
 • Bài 18. Timer-Bộ định thì-Phần 1. Timer Xung
 • Bài 19. Timer-Bộ định thì-Phần 3. Bộ ngắt trễ
 • Bài 20. Timer-Bộ định thì-Phần 2. Bộ đóng trễ TON
 • Bài 21. Counter-Bộ đếm Phần 1. Bộ đếm lên CTU
 • Bài 22. Counter-Bộ đếm Phần 2. Bộ đếm xuống CTD
 • Bài 23. Counter-Bộ đếm Phần 3. Bộ đếm lên xuống CTDU
 • Bài 24. Bài tập ôn tập lệnh P, lệnh SR, và tiếp điểm
 • Bài 25. Tìm hiểu sơ lược về Relay (Rơ-le)
 • Bài 26. Bài tập ví dụ về tiếp điểm
 • Bài 27. Tập lệnh so sánh trong PLC S7-1200
 • Bài 28. Bài tập thực hành lệnh TIMER
 • Bài 29. Giải thuật lập trình – P1. Quy trình tuần tự nối tiếp
 • Bài 30. Giải thuật lập trình – P2. Tổng quát hóa quy trình tuần tự nối tiếp
 • Bài 31. Giải thuật lập trình – P3. Ví dụ minh họa quy trình tuần tự nối tiếp
 • Bài 32. Giải thuật lập trình – P4. Ví dụ minh họa quy trình tuần tự nối tiếp
 • Bài 33. Giải thuật lập trình – P5. Quy trình tuần tự song song
 • Bài 34. Giải thuật lập trình – P6. Tổng quát hóa quy trình tuần tự song song
 • Bài 35. Giải thuật lập trình – P7. Ví dụ 1 quy trình tuần tự song song
 • Bài 36. Đấu nối ngõ ra PLC S7-1200
 • Bài 37. Đầu vào analog ở S7-1200
 • Bài 38. Tính năng DETECT (phát hiện CPU) trong TIA Portal
 • Bài 39. Các kiểu dữ liệu trong PLC S7-1200
 • Bài 40. Chọn cảm biến NPN hay PNP ?

Học lập trình PLC Micro800

Trang trước… Trang1 Trang2 Trang3