THƯ VIỆN VANSINH.COM

Các tài liệu đã dùng trong các bài giảng trên Youtube

TÀI LIỆU BÀI GIẢNG

AWG LÀ GÌ

Đây là slide bài giảng AWG là gì? phát sóng ngày (31/08/2022)

Các bạn bấm vào nút tải tài liệu và để lại địa chỉ email. Tôi sẽ gửi tài liệu qua email cho các bạn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

CÁP ĐIỆN ĐỘNG LỰC

Đây là những tài liệu tham khảo mà tôi đã nhắc đến trong video về cáp điện CV, CVV, CXV

Các bạn bấm vào nút tải tài liệu và để lại địa chỉ email. Tôi sẽ gửi tài liệu qua email cho các bạn.

SLIDE BÀI GIẢNG

MÔN MẠCH ĐIỆN 1 (2016)

Đây là Slide bài giảng môn Mạch Điện mà tôi đã soạn năm 2016.

Các bạn bấm vào nút tải tài liệu và để lại địa chỉ email. Hệ thống sẽ gửi tài liệu qua email bạn cung cấp.

FILE GIẢI BÀI TẬP

CƠ HỌC LÝ THUYẾT

Đây là file giải BT Cơ học lý thuyết mà tôi đã dùng trong bộ bài giảng.

Các bạn bấm vào nút tải tài liệu và để lại địa chỉ email. Hệ thống sẽ gửi tài liệu qua email bạn cung cấp.

SLIDE BÀI GIẢNG

PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN THẾ NÚT

Đây là file Slide Phương pháp Điện thế nút tôi dùng trong bài giảng.

Các bạn bấm vào nút tải tài liệu và để lại địa chỉ email. Hệ thống sẽ gửi tài liệu qua email bạn cung cấp.

TẢI CÁC TÀI LIỆU KHÁC

Các bạn tải các tài liệu khác bằng cách Click vào nút Tải tài liệu.

PHƯƠNG PHÁP VÒNG MẮC LƯỚI

Slide à tôi đã dùng trong bài giảng Phương pháp Vòng mắc lưới

 

 

KỸ THUẬT LÀM SLIDE HIỆU QUẢ

Đây là file Slide mà tôi dùng trong bộ danh sách bài giảng Kỹ thuật làm Slide hiệu quả

 

 

NHẬP MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Đây là file của bộ bài giảng Nhập môn Tự động hóa mà tôi đã chia sẻ trên Youtube.