TẢI TẬP TIN

Các bạn bấm vào nút Tải file để tải về những tài liệu mình cần,
hy vọng những chia sẻ này hữu ích cho các bạn.

TÀI LIỆU BÀI GIẢNG: AWG LÀ GÌ?

Đây là những tài liệu tham khảo tôi sử dụng trong bài giảng: AWG là gì?

TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁP ĐIỆN ĐỘNG LỰC

Đây là những tài liệu tham khảo tôi sử dụng trong Video về cáp điện CV, CVV, CXV

SLIDE BÀI GIẢNG MÔN MẠCH ĐIỆN 1 (2016)

Đây là file Slide bài giảng môn Mạch Điện mà tôi đã soạn từ năm 2016.

FILE GIẢI BÀI TẬP MÔN CƠ HỌC LÝ THUYẾT

Đây là file Tài liệu Giải bài tập môn Cơ học lý thuyết

SLIDE BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN THẾ NÚT

Đây là file Slide Phương pháp Điện thế nút tôi dùng trong bài giảng.

SLIDE BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP VÒNG MẮC LƯỚI

Đây là file Slide Phương pháp vòng mắc lưới tôi dùng trong bài giảng.

SLIDE KỸ THUẬT LÀM SLIDE HIỆU QUẢ

Đây là file của bộ bài giảng Kỹ thuật làm Slide hiệu quả.

SLIDE BÀI GIẢNG NHẬP MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Đây là file của bộ bài giảng Nhập môn Tự động hóa