DANH MỤC KHÓA HỌC

Đây là danh sách các Khóa học đã công bố trên website, có cả khóa học có phí và miễn phí.

Các bạn có thể chọn khóa học mà mình quan tâm ở bên dưới.

KHÓA HỌC 

LẬP TRÌNH PLC RA VỚI STUDIO5000

Khóa học này được xây dựng hoàn chỉnh với các hướng dẫn từng bước về lập trình PLC với Studio 5000. Các chủ đề bao gồm phần cứng, phần mềm, logic bậc thang và mọi thứ bạn cần để trở thành một lập trình viên PLC đầy đủ năng lực.

KHÓA HỌC

LẬP TRÌNH PLC MICRO800s ROCKWELL

Khóa học lập trình PLC Micro800s của hãng Rockwell.

Các bạn bấm vào nút Đăng ký học để xem chi tiết. Đây là khóa học hoàn toàn miễn phí

KHÓA HỌC

CƠ HỌC LÝ THUYẾT

Đây là Khóa học Cơ học Lý thuyết

Các bạn bấm vào nút Đăng ký học để xem chi tiết. Đây là khóa học hoàn toàn miễn phí

KHÓA HỌC TỰ ĐỘNG HÓA

Dưới đây là danh mục các khóa học tự động hóa

KỸ THUẬT SỐ

Đây là khóa học miễn phí các bạn có thể nhấn vào Đăng ký học để trải nghiệm.

 

 

LẬP TRÌNH PLC MICRO800s

Đây là khóa học có tính phí, các bạn nhấn vào Mua khóa học để thanh toán.

 

 

LẬP TRÌNH PLC MICRO 800S

Đây là khóa học miễn phí các bạn có thể nhấn vào Đăng ký học để trải nghiệm.

 

 

LẬP TRÌNH PLC S7-1200

Đây là khóa học miễn phí các bạn có thể nhấn vào Đăng ký học để trải nghiệm.

 

 

LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI CĂN BẢN

Đây là khóa học miễn phí các bạn có thể nhấn vào Đăng ký học để trải nghiệm.

 

 

NHẬP MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Đây là khóa học miễn phí các bạn có thể nhấn vào Đăng ký học để trải nghiệm.

 

 

CÁC MÔN CƠ SỞ NGÀNH

Dưới đây là các môn Cơ sở ngành

KỸ THUẬT SỐ

Đây là khóa học miễn phí các bạn có thể nhấn vào Đăng ký học để trải nghiệm.

 

 

MẠCH ĐIỆN I

Đây là khóa học miễn phí các bạn có thể nhấn vào Đăng ký học để trải nghiệm.

 

 

CƠ SỞ KỸ THUẬT ROBOT

Đây là khóa học miễn phí các bạn có thể nhấn vào Đăng ký học để trải nghiệm.

 

 

KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG-CẢM BIẾN

Đây là khóa học miễn phí các bạn có thể nhấn vào Đăng ký học để trải nghiệm.

 

 

CƠ HỌC LÝ THUYẾT

Đây là khóa học miễn phí các bạn có thể nhấn vào Đăng ký học để trải nghiệm.

 

 

ĐIỆN TỬ CĂN BẢN

Đây là khóa học miễn phí các bạn có thể nhấn vào Đăng ký học để trải nghiệm.

 

 

CÁC MÔN ĐẠI CƯƠNG

Dưới đây là các môn Đại cương

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

Đây là khóa học miễn phí các bạn có thể nhấn vào Đăng ký học để trải nghiệm.

 

 

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

Đây là khóa học miễn phí các bạn có thể nhấn vào Đăng ký học để trải nghiệm.

 

 

TOÁN CAO CẤP 1

Đây là khóa học miễn phí các bạn có thể nhấn vào Đăng ký học để trải nghiệm.