Lộ trình học

Để việc học khởi đầu một cách thuận tiện và tránh rối trong quá trình học, các bạn nên tập trung vào một lộ trình học. Ví dụ: Để học các kiên thức về PLC các bạn nên đi tập trung vào lộ trình “Lập trình PLC”.

Lộ trình học Lập trình PLC

Đang cập nhật lộ trình…

Lộ trình học Front-end
 
 
 
Nhập môn lập trình PLC
 
 
Đang cập nhật..
 
 
Đang cập nhật..
 
 
Đang cập nhật..
 
 
Đang cập nhật..
 
 
Đang cập nhật...
 
 
Đang cập nhật...

Lộ trình học HMI

Đang cập nhật lộ trình…

Lộ trình học HMI
 
 
 
Đang cập nhật...
 
 
Đang cập nhật...
 
 
Đang cập nhật...
 
 
Đang cập nhật...
 
 
Đang cập nhật...
 
 
Đang cập nhật...

Tham gia cộng đồng học viên Nalan.vn trên Facebook

Cộng đồng chia sẻ các kinh nghiệm kiến thức và động lực giúp bạn học tốt hơn

Tham gia nhóm