(Hủy kế hoạch phát hành khóa học)

Xin chào các bạn,

Khóa học: Lập Trình PLC Rockwell Với Studio5000 (căn bản) sẽ bị hủy phát hành. Rất mong các bạn thông cảm. Các bạn có thể tham khảo các khóa học miễn phí khác dưới đây: